Vytvorenie zálohy už z existujúce OS na Raspberry Pi

Je mnoho spôsobov, ako vytvoriť zálohu operačného systému. Mne sa osvedčil  Win32 Disk Imager Win32 Disk Imager

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

Spustite program

Vyberte cestu, kde sa to má uložiť.  Ja som si zvolil C:\ a dopíšte ako to popísať Napríklad raspbian.iso a kliknite na „Read“. Prípona iso pretože tie sa najlepšie klonujú.

Po dokončení je už hotové iso, ktoré môžete nahrať na ďalšie SD karty. Najlepšie je použiť rovnaké SD karty. Napríklad z 8 Gb kartu na 8 GB kartu

Otestujte, či funguje

Obrázok znázorňuje preklenovanie SD karty, na ktorom som rozchodil už pred klonovaním VPN Wireguard otestoval som a funguje

naspäť