WordPress na Ubuntu 20.4

Urobte update a naustaľujte Apache, PHP, a MySQL

apt update
apt install apache2 php libapache2-mod-php mariadb-server mariadb-client php-mysql

Teraz vytvorte databázu

mysql_secure_installation

Vytvorte databázu na WordPress

mysql
CREATE DATABASE wordpress_db;
CREATE USER 'wordpress_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'my_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress_db.* to wordpress_user@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Konfigurácia Apache

Keď pôjdete, cez IP adresu daného servera , tak by ste mali vidieť takúto stránku:

Urobte kopírovanie defaultného Apache konfigurácie do nového súboru s nasledovným príkazom

cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf

Teraz cez nano, alebo Váš obľúbený textový editor upravte wordpress.conf

nano /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf

Zmeňte dokument Root, kde plánujete inštalovať wordpress.

DocumentRoot /var/www/wordpress

Vytvorte nastavenia ServerName , aby ste pristupovali na svoju web stránku. V mojom prípade som nastavoval iba lokálnu IP adresu.

Uložte konfiguráciu a zakážte defaultnú stránku

a2ensite wordpress.conf
a2dissite 000-default.conf

Reštasrtujte Apache, aby sa natiahli zmeny

systemctl reload apache2

Teraz stiahnite WordPress

wget -O /tmp/wordpress.tar.gz https://wordpress.org/latest.tar.gz

Extrahujte súbory

tar -xzvf /tmp/wordpress.tar.gz -C /var/www

Zmeňte vlastníka

chown -R www-data.www-data /var/www/wordpress

Ak chcete vidieť web stránku, tak sa prihlásite cez IP adresu daného servera.

Ak sa chcete prihlásiť, na upravovanie stránky tak musíte zadať IP adresu napr. X.X.X.X/wp-admin

naspäť