Zabalenie súboru v programe RAR

1. Zvoľte si súbor, ktorý chcete zabaliť do „raru“

2. Kliknite naňho pravým tlačítkom a zvoľte možnosť pridať do archívu.
1

3. Vyskočí Vám okienko. Môžete ten súbor pomenovať a potom, už len od kliknite OK a počkajte, kým sa Váš súbor neprerobí do formátu rar.
2

Riešenie problémov:

– ak ste niečo z internetu stiahli a nejde Vám to otvoriť, skúste si nainštalovať tento program

– Ak sa Vám v ponuke (nepravdepodobné ale môže sa stať) pri voľbe pravého tlačítka nezobrazí ponuka, ktorú sme si ukázali v druhom kroku tak:

1. Otvorte si aplikáciu (vyhľadajte alebo cez konzolu napíšte WinRAR)

2. Otvorte aplikáciu

3. Zvoľte možnosť pridať
3

4. Vyberte súbor cez tlačítko prechádzať
5. Nájdite ten súbor, ktorý chcete zabaliť (keď ho neviete nájsť vo svojej zložke, kde sa súbor nachádza ) tak v možnosti kde je uložiť vo formáte zvoľte možnosť všetky súbory

6. A už len stačte OK
4

Pre novšie verzie programu WinRAR netreba dávať rozdelenie dát v bajtoch, už sa dá voliť viacero počítačových jednotiek. (od kilobajtoch po gigabajty) Prvý krok je úplne rovnaký:

1. Pravým tlačítkom kliknite na súbor, ktorý chcete rozdeliť a vyberte z ponuky „pridať do archívu…“
5

2. Teraz ako ste volili rozdeliť súbor a tam bolo udané že jedine v bajtoch, teraz je výsuvné menu, kde napíšete na akú hodnotu má rozdeliť archív.
– B (bajty)
– KB (kilobajty)
– MB (megabajty)
– GB (gigabajty
6

naspäť