Zábavné skripty na Mikrotik

Ak Váš Mikrokik ma reproduktor (osvedčené modely): RB2011 Series a 951Ui môžete spustiť zvukové skripty

Ako prvé si ukážeme, ako sa vytvára skript

  1. Pripojte sa na Mikrotik pomocou Winbox
  2. Otvorte system

Nájdite scripts

Kliknite na plus +

Kliknite na Apply

Keď je hotový kliknite na Run Script

Príklady na humorné skripty:

Super Mario

:beep frequency=660 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=660 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=660 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=510 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=660 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=770 length=100ms;
:delay 550ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 575ms;

:beep frequency=510 length=100ms;
:delay 450ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 400ms;
:beep frequency=320 length=100ms;
:delay 500ms;
:beep frequency=440 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=480 length=80ms;
:delay 330ms;
:beep frequency=450 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=660 length=80ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=760 length=50ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=860 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=700 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=760 length=50ms;
:delay 350ms;
:beep frequency=660 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=520 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=580 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=480 length=80ms;
:delay 500ms;

:beep frequency=510 length=100ms;
:delay 450ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 400ms;
:beep frequency=320 length=100ms;
:delay 500ms;
:beep frequency=440 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=480 length=80ms;
:delay 330ms;
:beep frequency=450 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=660 length=80ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=760 length=50ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=860 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=700 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=760 length=50ms;
:delay 350ms;
:beep frequency=660 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=520 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=580 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=480 length=80ms;
:delay 500ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=760 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=720 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=680 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=620 length=150ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=650 length=150ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 150ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=570 length=100ms;
:delay 220ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=760 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=720 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=680 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=620 length=150ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=650 length=200ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=1020 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=1020 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=1020 length=80ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=760 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=720 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=680 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=620 length=150ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=650 length=150ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 150ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=570 length=100ms;
:delay 420ms;

:beep frequency=585 length=100ms;
:delay 450ms;

:beep frequency=550 length=100ms;
:delay 420ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 360ms;

:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=760 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=720 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=680 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=620 length=150ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=650 length=150ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 150ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=570 length=100ms;
:delay 220ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=760 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=720 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=680 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=620 length=150ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=650 length=200ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=1020 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=1020 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=1020 length=80ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=760 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=720 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=680 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=620 length=150ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=650 length=150ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 150ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=570 length=100ms;
:delay 420ms;

:beep frequency=585 length=100ms;
:delay 450ms;

:beep frequency=550 length=100ms;
:delay 420ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 360ms;

:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=500 length=60ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=60ms;
:delay 350ms;
:beep frequency=500 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=580 length=80ms;
:delay 350ms;
:beep frequency=660 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=430 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=380 length=80ms;
:delay 600ms;

:beep frequency=500 length=60ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=60ms;
:delay 350ms;
:beep frequency=500 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=580 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=660 length=80ms;
:delay 550ms;

:beep frequency=870 length=80ms;
:delay 325ms;
:beep frequency=760 length=80ms;
:delay 600ms;

:beep frequency=500 length=60ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=60ms;
:delay 350ms;
:beep frequency=500 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=580 length=80ms;
:delay 350ms;
:beep frequency=660 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=430 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=380 length=80ms;
:delay 600ms;

:beep frequency=660 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=660 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=660 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=510 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=660 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=770 length=100ms;
:delay 550ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 575ms;

Jingle Bells

:beep frequency=659 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=659 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=659 length=300ms
:delay 600ms;
:beep frequency=659 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=659 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=659 length=300ms
:delay 600ms;
:beep frequency=659 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=783 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=523 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=587 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=659 length=300ms
:delay 750ms;
:beep frequency=698 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=698 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=698 length=300ms
:delay 450ms;
:beep frequency=698 length=225ms
:delay 150ms;
:beep frequency=698 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=659 length=225ms
:delay 300ms;
:beep frequency=659 length=300ms
:delay 525ms;
:beep frequency=659 length=225ms
:delay 125ms;
:beep frequency=659 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=587 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=587 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=659 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=587 length=750ms
:delay 675ms;
:beep frequency=783 length=525ms
:delay 750ms;
:beep frequency=659 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=659 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=659 length=300ms
:delay 600ms;
:beep frequency=659 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=659 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=659 length=300ms
:delay 600ms;
:beep frequency=659 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=783 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=523 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=587 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=659 length=300ms
:delay 750ms;
:beep frequency=698 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=698 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=698 length=300ms
:delay 450ms;
:beep frequency=698 length=225ms
:delay 150ms;
:beep frequency=698 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=659 length=225ms
:delay 300ms;
:beep frequency=659 length=300ms
:delay 525ms;
:beep frequency=659 length=150ms
:delay 125ms;
:beep frequency=783 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=783 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=698 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=587 length=150ms
:delay 300ms;
:beep frequency=523 length=375ms
:delay 300ms;

Aha – take on me

:beep frequency=740 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=740 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=740 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=587 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:delay 188ms; 

:beep frequency=494 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:delay 188ms; 

:beep frequency=659 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:delay 188ms; 

:beep frequency=659 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:delay 188ms; 

:beep frequency=659 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=831 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=831 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=880 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=988 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=880 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=880 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=880 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=659 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:delay 188ms; 

:beep frequency=587 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:delay 188ms; 

:beep frequency=740 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:delay 188ms; 

:beep frequency=740 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:delay 188ms; 

:beep frequency=740 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=659 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=659 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=740 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=659 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=740 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=740 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=740 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=587 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:delay 188ms; 

:beep frequency=494 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:delay 188ms; 

:beep frequency=659 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:delay 188ms; 

:beep frequency=659 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:delay 188ms; 

:beep frequency=659 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=831 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=831 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=880 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=988 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=880 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=880 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=880 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=659 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:delay 188ms; 

:beep frequency=587 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:delay 188ms; 

:beep frequency=740 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:delay 188ms; 

:beep frequency=740 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:delay 188ms; 

:beep frequency=740 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=659 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=659 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=740 length=188ms; 
:delay 198ms; 
:beep frequency=659 length=188ms; 
:delay 198ms;

Chang

:for j from=1 to=4 step=1 do={
:for i from=2000 to=50 step=-400 do={
:beep frequency=$i length=11ms;
:delay 11ms;
}
:for i from=800 to=2000 step=400 do={
:beep frequency=$i length=11ms;
:delay 11ms;
}
}

Coo

:for i from=0 to=150 step=10 do={
 :beep frequency=(1295 - i) length=22ms;
 :delay 22ms;
 :beep frequency=(1095 + i) length=22ms;
 :delay 22ms;
 }

Fanfare

 :for t from=1200 to=350 step=-50 do={
 :beep frequency=$t length=33ms;
 :delay 33ms;
 }

Larm

 :for t1 from=1 to=10 step=1 do={
 :for t2 from=300 to=1800 step=40 do={
 :beep frequency=$t2 length=11ms;
 :delay 11ms;
 }
 }

Maschinengewehr

 :for t from=1 to=20 step=1 do={
 :beep frequency=40 length=33ms;
 :delay 33ms;
 :delay 55ms;
 }

Oh

:for i from=800 to=2000 step=100 do={
 :beep frequency=$i length=11ms;
 :delay 11ms;
 }
 :for i from=2000 to=50 step=-100 do={
 :beep frequency=$i length=11ms;
 :delay 11ms;
 }

Phone

 :for i from=1 to=10 step=1 do={
 :beep frequency=1195 length=22ms;
 :delay 22ms;
 :beep frequency=2571 length=22ms;
 :delay 22ms;
 }

Portal

:put "This "
:beep frequency=784 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "was "
:beep frequency=740 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "a "
:beep frequency=659 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "triumph."
:beep frequency=659 length=200ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=740 length=200ms;
:delay 1000ms;
:put "I'm making "
:beep frequency=784 length=200ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=740 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "a "
:beep frequency=659 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "note "
:beep frequency=659 length=200ms;
:delay 500ms;
:put "here: "
:beep frequency=740 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "huge "
:beep frequency=587 length=200ms;
:delay 500ms;
:put "success."
:beep frequency=659 length=200ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=440 length=200ms;
:delay 1000ms;
:put "It's "
:beep frequency=440 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "hard "
:beep frequency=659 length=300ms;
:delay 300ms;
:put "to "
:beep frequency=740 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "overstate "
:beep frequency=784 length=300ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=659 length=300ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=554 length=200ms;
:delay 300ms;
:put "my "
:beep frequency=587 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "satisfaction."
:beep frequency=659 length=300ms;
:delay 400ms;
:beep frequency=440 length=300ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=440 length=200ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=740 length=200ms;
:delay 1200ms;
:put "Aperture "
:beep frequency=784 length=200ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=740 length=200ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=659 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "science."
:beep frequency=659 length=200ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=740 length=200ms;
:delay 1000ms;
:put "We "
:beep frequency=784 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "do what "
:beep frequency=740 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "we "
:beep frequency=659 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "must "
:beep frequency=659 length=200ms;
:delay 500ms;
:put "because "
:beep frequency=740 length=200ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=587 length=200ms;
:delay 500ms;
:put "we "
:beep frequency=659 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "can."
:beep frequency=440 length=200ms;
:delay 1000ms;
:put "For "
:beep frequency=659 length=300ms;
:delay 300ms;
:put "the "
:beep frequency=740 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "good "
:beep frequency=784 length=300ms;
:delay 300ms;
:put "of "
:beep frequency=659 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "all "
:beep frequency=554 length=300ms;
:delay 300ms;
:put "of "
:beep frequency=587 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "us."
:beep frequency=659 length=400ms;
:delay 500ms;
:put "Except "
:beep frequency=440 length=200ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=587 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "the "
:beep frequency=659 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "ones "
:beep frequency=698 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "who "
:beep frequency=659 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "are "
:beep frequency=587 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "dead."
:beep frequency=523 length=200ms;
:delay 600ms;
:beep frequency=440 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "But "
:beep frequency=466 length=300ms;
:delay 300ms;
:put "there's "
:beep frequency=523 length=300ms;
:delay 300ms;
:put "no "
:beep frequency=698 length=200ms;
:delay 300ms;
:put "sense "
:beep frequency=659 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "crying "
:beep frequency=587 length=200ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=587 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "over "
:beep frequency=523 length=200ms;
:delay 250ms;
:beep frequency=587 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "every "
:beep frequency=523 length=200ms;
:delay 250ms;
:put "mistake,"
:beep frequency=523 length=300ms;
:delay 350ms;
:beep frequency=523 length=200ms;
:delay 400ms;
:beep frequency=440 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "You "
:beep frequency=466 length=300ms;
:delay 300ms;
:put "just "
:beep frequency=523 length=300ms;
:delay 300ms;
:put "keep "
:beep frequency=698 length=200ms;
:delay 300ms;
:put "on "
:beep frequency=783 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "trying "
:beep frequency=698 length=200ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=659 length=250ms;
:delay 250ms;
:put "til "
:beep frequency=587 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "you "
:beep frequency=587 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "run "
:beep frequency=659 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "out"
:beep frequency=698 length=300ms;
:delay 350ms;
:put "of "
:beep frequency=698 length=300ms;
:delay 400ms;
:put "cake "
:put "And "
:beep frequency=783 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "the "
:beep frequency=880 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "science "
:beep frequency=932 length=200ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=932 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "gets "
:beep frequency=880 length=200ms;
:delay 250ms;
:put "done"
:beep frequency=783 length=300ms;
:delay 300ms;
:put "and "
:beep frequency=698 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "you "
:beep frequency=783 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "make "
:beep frequency=880 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "a "
:beep frequency=880 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "neat "
:beep frequency=783 length=200ms;
:delay 250ms;
:put "gun"
:beep frequency=698 length=300ms;
:delay 400ms;
:put "for "
:beep frequency=587 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "the "
:beep frequency=523 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "people "
:beep frequency=587 length=200ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=698 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "who "
:beep frequency=698 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "are "
:beep frequency=659 length=300ms;
:delay 350ms;
:put "STILL "
:beep frequency=659 length=200ms;
:delay 200ms;
:put "ALIVE "
:beep frequency=739 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=739 length=400ms;
:delay 400ms;

Sad

:beep frequency=784 length=500ms;
 :delay 500ms;

:beep frequency=738 length=500ms;
 :delay 500ms;

:beep frequency=684 length=500ms;
 :delay 500ms;

:beep frequency=644 length=1000ms;
 :delay 1000ms;

Samba

:beep frequency=659 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=784 length=600ms; 
:delay 610ms; 
:beep frequency=659 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=880 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=784 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=880 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=988 length=600ms; 
:delay 610ms; 
:beep frequency=784 length=300ms; 
:delay 310ms; 
:beep frequency=659 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=659 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=784 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=988 length=300ms; 
:delay 310ms; 
:beep frequency=1319 length=600ms; 
:delay 610ms; 
:beep frequency=1175 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=1319 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=1480 length=600ms; 
:delay 610ms; 
:beep frequency=1175 length=300ms; 
:delay 310ms; 
:beep frequency=988 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=988 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=1319 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=988 length=300ms; 
:delay 310ms; 
:beep frequency=880 length=600ms; 
:delay 610ms; 
:beep frequency=784 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=880 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=988 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=784 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=659 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=1319 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=1568 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=1319 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=1319 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=1175 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=1319 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=1480 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=1175 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=1319 length=1800ms; 
:delay 1810ms; 
:beep frequency=659 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=784 length=600ms; 
:delay 610ms; 
:beep frequency=659 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=880 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=784 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=880 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=988 length=600ms; 
:delay 610ms; 
:beep frequency=784 length=300ms; 
:delay 310ms; 
:beep frequency=659 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=659 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=784 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=988 length=300ms; 
:delay 310ms; 
:beep frequency=1319 length=600ms; 
:delay 610ms; 
:beep frequency=1175 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=1319 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=1480 length=600ms; 
:delay 610ms; 
:beep frequency=1175 length=300ms; 
:delay 310ms; 
:beep frequency=988 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=988 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=1319 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=988 length=300ms; 
:delay 310ms; 
:beep frequency=880 length=600ms; 
:delay 610ms; 
:beep frequency=784 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=880 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=988 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=784 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=659 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=1319 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=1568 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=1319 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=1319 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=1175 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=1319 length=225ms; 
:delay 235ms; 
:beep frequency=1480 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=1175 length=450ms; 
:delay 460ms; 
:beep frequency=1319 length=1200ms; 
:delay 1210ms;

Siren

:for i from=1 to=3 step=1 do={
 :beep frequency=550 length=494ms;
 :delay 494ms;
 :beep frequency=400 length=494ms;
 :delay 494ms;
 }

Sound 1

:beep frequency=600 length=165ms;
 :delay 165ms;

:beep frequency=50 length=83ms;
 :delay 83ms;

:beep frequency=600 length=165ms;
 :delay 165ms;

:beep frequency=50 length=83ms;
 :delay 83ms;

:beep frequency=650 length=165ms;
 :delay 165ms;

:beep frequency=600 length=165ms;
 :delay 165ms;

:beep frequency=50 length=83ms;
 :delay 83ms;

:beep frequency=600 length=165ms;
 :delay 165ms;

:beep frequency=700 length=275ms;
 :delay 275ms;

:beep frequency=800 length=275ms;
 :delay 275ms;

:beep frequency=900 length=110ms;
 :delay 110ms;

Space 1

 :for i from=1000 to=40 step=-20 do={
 :beep frequency=$i length=11ms;
 :delay 11ms;
 }

Space 2

:for i from=10000 to=500 step=-500 do={
 :beep frequency=$i length=11ms;
 :delay 11ms;
 }

Star Wars

:beep frequency=500 length=500ms;
:delay 500ms;
:beep frequency=500 length=500ms;
:delay 500ms;
:beep frequency=500 length=500ms;
:delay 500ms;
:beep frequency=400 length=500ms;
:delay 400ms;
:beep frequency=600 length=200ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=500 length=500ms;
:delay 500ms;
:beep frequency=400 length=500ms;
:delay 400ms;
:beep frequency=600 length=200ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=500 length=500ms;
:delay 1000ms;
:beep frequency=750 length=500ms;
:delay 500ms;
:beep frequency=750 length=500ms;
:delay 500ms;
:beep frequency=750 length=500ms;
:delay 500ms;
:beep frequency=810 length=500ms;
:delay 400ms;
:beep frequency=600 length=200ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=470 length=500ms;
:delay 500ms;
:beep frequency=400 length=500ms;
:delay 400ms;
:beep frequency=600 length=200ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=500 length=500ms;
:delay 1000ms;

Tonarkade 2

 :for t from=1250 to=600 step=-8 do={
 :beep frequency=$t length=11ms;
 :delay 11ms;
 }

Victory

:beep frequency=523 length=200ms;
 :delay 1000ms;

:beep frequency=523 length=200ms;
 :delay 1000ms;

:beep frequency=523 length=200ms;
 :delay 1000ms;

:beep frequency=659 length=700ms;
 :delay 700ms;

:beep frequency=784 length=500ms;
 :delay 500ms;

:beep frequency=523 length=200ms;
 :delay 1000ms;

:beep frequency=523 length=200ms;
 :delay 1000ms;

:beep frequency=523 length=200ms;
 :delay 1000ms;

:beep frequency=659 length=700ms;
 :delay 700ms;

:beep frequency=784 length=500ms;
 :delay 800ms;

:beep frequency=784 length=400ms;
 :delay 400ms;

:beep frequency=884 length=200ms;
 :delay 200ms;

:beep frequency=784 length=200ms;
 :delay 200ms;

:beep frequency=687 length=200ms;
 :delay 200ms;

:beep frequency=659 length=200ms;
 :delay 200ms;

:beep frequency=579 length=200ms;
 :delay 200ms;

:beep frequency=519 length=400ms;
 :delay 400ms;

phone call

 :for i from=1 to=10 do={
 /system script run "SQUAWK Phone 1";
 :delay 400ms;
 /system script run "SQUAWK Phone 1";
 :delay 2000ms;
 }

Telephone

 :for t1 from=1 to=4 step=1 do={
 :for t2 from=1 to=25 step=1 do={
 :beep frequency=540 length=33ms;
 :delay 33ms;
 :beep frequency=650 length=27ms;
 :delay 27ms;
 }
 :delay 2000ms;
 }
naspäť