Zabbix Agent na Windows

Stiahnite Agenta z tejto stránky

Download Zabbix agents

Vhodné je použiť agenta v takej verzií v akej máte Zabbix Server

Príklad konfigurácie

Kliknite na Download

Keď je stiahnutý

Spustite inštaláciu kliknite Next

Súhlaste s licenciou

V tomto kroku kliknite iba na Next

Teraz vypíšte:

  • Host name zariadenia
  • IP dresa, Zabbix Servera
  • Port agenta sa nemení
  • Server proxy
  • Server or Proxy for active checks: Zadajte IP adresu zabbix servera

Po inštalácii kliknite na Finish

Povoľte Agenta, ešte vo Firewalle

Choďte do ovládacieho panela

Kliknite na Windows Defender Firewall

Kliknite na Allow an app or feature through Windows Defender Firewall

Kliknite na Allow another app…

Pri Path, kliknite na Browse…

Podľa toho, či máte 32 bitový OS, alebo 64 zvoľte Program Files a nájdite Zabbix Agent

Zvoľte zabbix_agentd a kliknite na Open

Potom kliknite na Add

Nájdite zabbix_agentd.exe a kliknite na public a potom Len na OK

Pridanie hosta na Zabbix Serveri

Kliknite na Configuration a tam nájdite Hosts

Kliknite na Create Host

Kliknite na Hosts

Napíšte názov servera a Visible name, odporúčam nazov servera a vyberte v groups do akej skupiny bude patriť. Agent je IP adresa daného servera

Teraz choďte do Monitoring a zvoľte Maps

Kliknite na Edit map

Kliknite na Add

Kliknite na Select

Vyberieme správnu Host groups

Klikneme na server, ktorý chceme pridať do mapy

Vypíšeme:

  • Hosts
  • Label
  • Typ

Klikneme na Apply

A následne na Update

naspäť