Zabbix monitoring portu

Kliknite do Hosts a vyhľadajte daný server

Rozkliknite ho a kliknite na Items

Kliknite na Create Item

Vypíšeme údaje:

  • Name: port
  • Type Zabbix Agent
  • Key je vela možností v tomto prípade chceme monitorovať port a IP
  • net.tcp.port[<172.28.79.16>,22]
  • Host Interface názov_daného_servera: 10050

Zakliknite Enabled

A teraz na add

Úspešné pridanie portu na monitoring

Teraz kliknite na Triggers

  • Kliknite create trigger
  • Vypíšte názov
  • Kliknite na information >> kkliknite na Add

Pridajte Items, ktorý ste vytvorili. V našom prípade to je port_22

Teraz kliknite na Warrning, zakliknite Allow manual close

Už len klinite na Add

Choďte na hlavný dashboard a počkajte cca 30 sekúnd trigger sa objaví.

naspäť