Zabbix na Ubuntu 18.04

Zabbix je open-cource softvér pre moonitorovanie siete, serverov, virtuálnych strojov a cloudy. V článku si ukážeme, ako sa inštaluje Zabbix 4.0 na Linux Ubuntu 18.4.

  1. Inštalácia Apache, MySQL a PHP

Musíme naištalovať Apache, MySQL a PHP

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php
sudo apt-get install mysql-server
sudo apt-get install php php-mbstring php-gd php-xml php-bcmath php-ldap php-mysql

Keď nám to prebehlo musíme urobiť updatade na časové pásmo. Môžeme použiť ľubovoľný textový editor. (vi, vim, nano). VIM si treba do inštalovať.

apt-get install vim
vim /etc/php/PHP_VERZIA/apache2/php.ini
[Date]
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = 'Europe/Bratislava'

2. Povololenie repozitárov pre ZABBIX

Stiahneme repozitáre k ZABBIXU

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-3+bionic_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_4.0-3+bionic_all.deb 

3. Inštalácia ZABBIX servera

sudo apt-get update
sudo apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent 

4. Vytvorenie databázy

mysql -u root -p

mysql> CREATE DATABASE zabbixdb character set utf8 collate utf8_bin; 
mysql> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; 
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbixdb.* TO 'zabbix'@'localhost' WITH GRANT OPTION; 
mysql> FLUSH PRIVILEGES; 

Keď máme vytvorenú databázu. Tak ju misíme nahrať.

cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql
zcat create.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbixdb

Po zadaní príkazu Vás Linux vyzve na zadanie hesla. Zadávate heslo zabbix ‚@‘ localhost takže v mojom prípade to je heslo password.

5. Reštartujeme Apachea ZABBIX

sudo service apache2 restart
sudo service zabbix-server restart 

6. Teraz sa cez webový prehliadač prihlásime na ZABBIX server pomocou IP adresy v tvare X.X.X.X/zabbix

IP adresu svojho serveru nájdete pomocou príkazu

ip addr

IP adresa je 10.0.2.15/zabbix

Úvodné okná po inštalácií

V tomto okne sa vypĺňa Database name. V mojom prípade to je zabbixdb

user: zabbix

heslo: password

Host necháme localhost. Port nechajte 10051 a pomenujte si to ako chcete. Ja som si dal Ivan-Zabbix.

Teraz sa môžete prihlásiť. Továrensky nastavené prihlasovacie údaje sú:

  • Meno: Admin
  • Heslo: zabbix

Úvodné okno po prihlásení

naspäť