Základy s textovým editorom, NANO, VIM a VI

Začneme s NANO

Vytvoríme si v termináli nejaký textový súbor napr. „poezia“

Pre cvičenie som skopíroval text Holuby na Korze

Toto nieje zatiať príkaz, ale chcem to mať v jednom celku

Holuby na korze,splašené holuby. Pozerám na starca, čo si ich obľúbil. Na pravé poludnie s paličkou pri nohe. Pod stromom zastane, pozerá k oblohe. ®:K nohám mu zosadnú, zmúdrejú z jeho slov A on im urobí hostinu zo zvyškov. Ľudia nič nevidia, len pes sa pritúlal. Možno onpochopil ten krásny rituál. Možnože priletia, tí hladní priatelia. Možno sa o radosť spolu sním podelia. Šedivý starý pán, život má za sebou. Viem už mu zostalo len tých pár holubov. Holuby na korze, splašené holuby. Pozerám na starca, čo si ich obľúbil. Šedivý starý pán, raz odísť zabudol. Do neba niesol ho ten kŕdeľ holubov. ® Šedivý starý pán, život má za sebou. Viem už mu zostalo len tých pár holubov. Ľudia nič nevidia, len pes sa pritúlal. Možno on pochopil ten krásny rituál. 

Napíšte

nano poezia 

Vložte alebo napíšte text (radšej dlhý, pretože s ním ešte budeme pracovať)

Ak niečo kopírujete, tak klasicky skopírujte 

A vkladáte pomocou myši s pravým tlačítkom

Uloženie textu

Keď chceme text uložiť, tak stlačíme Ctrl + X

Spýta sa Nás, či chceme daný text uložiť, kliknime stlačme Y

V ďalšom kroku sa Nás opýta či chceme súbor uložiť pod menom, ako sme ho vytvárali, alebo pod novým názvom. V našom prípade, chceme nechať pôvodný, tak stlačíme klávesu Enter

Spýta sa Nás, či chceme daný text uložiť, kliknime stlačme Y

V ďalšom kroku sa Nás opýta či chceme súbor uložiť pod menom, ak osme ho vytvárali, alebo pod novým názvom. V našom prípade, chceme nechať pôvodný, tak stlačíme klávesu Enter

Vyhľadávanie

Znovu otvorte dokument poezia

A povedzme, že chceme nájsť vetu: „Pozerám na starca, čo si ich obľúbil.”

Stlačme klávesu Ctrl + W (Where Is)

Objaví sa Nám okno Search

Kurzor Vám skočí tam, kde sa nachádza Pozerám

Keď chcete zopakovať hľadanie, tak znovu stlačte Ctrl + W a znovu spustite hľadanie

Samozrejme nemusíte hľadať iba vety, ale aj slová

Zhrnutie NANO

otvorenie daného dokumentu

nano poezia

Vloženie textu

Skopírujte text CTRL + C a vložíte ho kliknutím pravým tlačítkom

Vyhľadávanie dokumentu

ctrl + W

Uloženie dokumentu

CTRL + X
Potom stlačte iba Y

VIM INŠTALÁCIA

Vim nieje nainštalovaný na drtivej distribúcií Linux

Je nutné ho doinštaľovať

To urobíte nasledovným príkazom

sudo apt-get install vim

Alebo

sudo apt install vim

Tak, ako pri nano, tak aj pri vim, ak chcete vytvárať dokumenty musíte napísať vim a názov súboru

Čiže poezia už máme vytvorené tak skúsme vytvoriť poezia2

vim poezia2

Vložíme tam tento text

NA CESTU  VÁMNeutečieme pred láskou.Na nežných krídlach beláskov,cez ľahký závoj ružovkastých snov,cez krehké skielka dotykov a slov,cez nerozborné múry hradnépreletiac, na kvet srdca sadne –neopakovateľná, zázračná.Ako keď slnko cez mračnározleje všetok neba jas,tak vznieti sa raz láska v nás,aby s ňou v jeden svet splynuli dva svety.Ona aj kamene premieňa na kvety,priehrštím sype šťastie do dlaní.A vy, dnes do jej chrámu pozvaní,čo v očiach jeden druhému sa zrkadlíteako tie hviezdy v kvapkách rosy na úsvite,vedzte o nej, čo dosiaľ neviete:za to, čo dáva, žiada obete.Lebo život nie je len nedeľa;kto strastí všedných dní s ňou nezdieľa,bez tieňov nezná cenu svetla.Nuž teda, ak vás láska stretla,verte v jej medovú, aj slanú chuť.Ani pár ligotavých, zlatých pútneudrží je za mrežami,dokiaľ vy, dobrovoľne, saminedáte sa ňou uväzniť.Nech láska ako zlatá niťvedie vás labyrintom žitia,nech odprevádza vás i víta,nech vždy vás vedie jedným smerom.Raz, na sklonku dní, podvečerom,oknom spomienok v hmlistom oparepohliadnite jej vďačne do tváre.

VIM KOPÍROVANIE SÚBORU

Keď máme otvorený vim, nič nespúšťame, len klikneme pravým tlačítkom do príkazového riadka

Môžete si všimnúť, že v ľavom dolnom rohu je insert, to znamená, že sa automaticky hodil to módu písania textu

VIM ULOŽENIE DOKUMENTU

Teraz, keď to chceme uložiť tak musíme stlačiť Esc (Escape) •Stlačíme dvojbodku a napíšeme wq a stlačíme Enter

Teraz si znovu otvoríme dokument poezia2

VIM ÚPRAVA TEXTU

Tento krát musíme stlačiť klávesu insert

Urobíme si  nejaké odstavce

Znovu stlačte Esc, aby sme sa dostali von z modu modifikácie súboru

Teraz na uloženie súboru použijeme klavesovú skratku Shift + zz

Znovu otvorte vim poezia2

VYHĽADÁVANIE TEXTU

Budeme hľadať vetu „erte v jej medovú,“

Kliknite na lomítko

Zobrazí sa Vám v ľavom dolnom rohu

Začnite písať erte v jej medovú

Môžete si všimnúť, že vyhľadávaný text sa zvýraznil

Skúste napísať, pre Naše cvičenie bude stačiť na konci textu dopísať nejaké nezmyselné znaky

VIM ZATVORENIE DOKUMENTU

VIM ZAPÍSANIE TEXTU BEZ ULOŽENIA

Ale samozrejme, že takto daný dokument nechcete uložiť

Stlačte Esc, aby sme vyšli z editovania

Stlačte dvojbodku a napíšte q (quit)

VIM MAZANIE

Zámerne znovu napíšete nejaké nezmyselné znaky

Tento krát to ale uložte buď wq (write quit), alebo shift + zz

S kurzorom ideme na riadok, ktorý chceme zmazať

Nasledovné riadky zmažeme s tým, že držíme klávesu D alebo postupne stláčame DD (odporúčam druhú možnosť, pretože tak máte kontrolu nad mazaním a neroskujete, že zmažete aj to, čo nechcete)

Nesmieme byť v móde insert

Riadok, ktorý chceme zmazať stlačíme klávesu D

Keď ste dokončili mazanie stlačte dvojbodku (:) a napíšte wq.

Odporúčam používať wq namiesto Shift + zz, môže sa Vám v praxy stať, že uložíte aj to čo nechcete

To môže byť problém, keď budete editovať nejaký systémový súbor a uložíte to.

hlavne sa jedná o súbory s užívateľmi, nejaké súbory v php, konfigurácia SIP účtov a podobne

VIM ZHRNUTIE

Klávesa insert – slúži na to, aby sme editovali daný dokument

Lomítko / – slúži na vyhľadávanie v danom dokumente

: – znázorňuje, čo sa má s daným dokumentom stať

Príklady:

/q – zavrie dokument bez uloženia

/wq – zavrie dokument s uložením

/w – uložíte dokument a môžete pokračovať v písaní

/ Vyhľadávanie – zadanie textu bude v danom dokumente vyhľadávať

Shift + zz – uloženie dokumentu a zavretie

VI

Je veľmi podobné, ako je VIM. S VI sa viete hlavne stretnúť na Rasberry Pi s Operačným systémom Raspbian

naspäť