Zmena času na Linux Servery

Príkazom date si môžete zobraziť čas

date

Príkaz timedatectl Vám zobrazí hlbšie informácie 

Timedatectl 

Ak si chcete pozrieť časové pásmo, môžete použiť príkaz timedatectl list-timezones

timedatectl list-timezones

Ak chcete zmeniť čas na servery, tak použite príkaz

timedatectl set-timezone <Vaše časové pásmo>

Príklad

timedatectl set-timezone Europe/Bratislava

naspäť