Zmena dynamickej IP adresy na statickú Raspberry Pi

nano /etc/network/interfaces

Príklad konfigurácie:

Odporúčam, ako prvé si od DHCP vyžiadať IP adresu. Potom Danú IP adresu zmeniť na statickú.

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.83
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

Príklad ďalšej konfigurácie:

naspäť