Zmena hostname na Linux Mint

Prihláste sa ako root

Potom cez svoj obľúbený textový editor (vim, nano, vi) cestu /etc/hostname

napr:

nano /etc/hostname

ja používam užívateľské meno ivan. To je na Vás, aký názov použijete, ale potom používajte meno aké ste si zvolili.

uložte to

teraz choďte do

nano /etc/hosts

Teraz, keď ste to už uložili musíte napísať príkaz, aby sa užívateľské meno zmenilo

hostname ivan

Teraz, keď napíšete hostname, tak vám systém vypíše užívateľské meno

Reštartujte to a už budete mať iba užívateľské meno, aké ste si zvolili

reboot

naspäť