Zmena HTTPS Fortigate manažovacieho portu

Môže sa Vám stať, pri nepozornosti, že dáte pridelíte rovnaký port rozličným službám a najlepšie, keď zameníte manažovací port. V tomto prípaode si odrežete prístup na Fortigate.

Vtedy je potrerbné sa cez konzolový kábel pripojiť k FortiGate

  1. Zapojte konzpolový kábel do Fortigate a do počítačaa
  2. Kliknite na tento počítač (This Computer) pravým tlačítkom a zvoľte Spravovať (Manage)

3. kliknite na Device Manager

4. Zistite v akom COM je zapojený, Na obrázku je to COM5, Vy môžete mať iný

5. Teraz spustite program Putty v možnostiach vyberte Serial a napíšte tam COM, ktorý Vám pridelil počítač

Znázornenie úspešného prihlásenia

Ako prvé zistite alebo skontrolujte port, na ktorom je https momentálne nakonfigurovaný;

show full | grep admin-sport

Teraz môžete zmeniť port danými príkazmi, m ôžete použiť 4433. alebo iný, ktorý máte voľný

config system global
set admin-sport 4433
naspäť