Zmena mena na Linuxe (hostname)

 sudo nano /etc/hostname

Príkazom hostname sa Vám zobrazí hsotname

hostname
sudo nano /etc/hostname

napríklad si zvoľte svoje meno

sudo nano /etc/hosts
reboot
naspäť