Zmena statickej IP adresy na dynamickú IP v Proxmox

https://www.syloe.com/glossaire/proxmox/
 1. Napíšte príkaz nano /etc/network/interfaces

Tu zmeňte static na dhcp a zakomentujte pôvodnú sieťovú konfiguráciu

auto vmbr0
iface vmbr0 inet dhcp
    #address 192.168.1.148/24
    #gateway 192.168.1.1
    #netmask 255.255.255.0
    bridge_ports enp3s0f0
    bridge_stp off
    bridge_fd 0
 • reštartujte server a zistite akú IP adresu Vám pridelil DHCP
ip addr

a ak vám komunikuje server s počítačom tak je to v poriadku

 1. Teraz by som, ako ďalší krok zmenil IP adresu z dynamickej na statickú

Znovu otvorte

nano /etc/network/interfaces

A zmeňte to následovne, ale samozrejme použite IP adresu, ktorú Vám pridelil váš DHCP

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 192.168.88.136/24
    gateway 192.168.88.1
    bridge_ports enp3s0f0
    bridge_stp off
    bridge_fd 0

Keď to už máte hotové, tak teraz ešte upravte IP adresu v úvodnom okne ProxMox

Napíšte:

nano /etc/hosts

A zmeňte aj tu IP adresu

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.88.136 ibasterisk.sk ibasterisk
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

Teraz reštartujte server

Po reštarte, by ste mali mať takéto úvodné okno

Nezabudnite napísať https://

Prípadne budete mať bezpečnostnú otázku, či skutočne chcete ísť na nezabezpečenú lokalitu

Prípadne, ak máte problémy tak napíšte príkaz na reštart sieťovej karty

/etc/init.d/networking restart

naspäť