Zmena témy na GMAILI

Aby sme trošku oživili našu emailovú schránku tak sa dajú meniť témy.

1. Klikneme na nastavenia
1

2. Zvolíme možnosť témy
2

3. Vyberieme si z ponuky

naspäť